Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Przemysłowe przepompownie ścieków

ZASTOSOWANIE:

Przemysłowe oraz osiedlowe przepompownie ścieków sprawdzą się przy odprowadzaniu ścieków z obiektów przemysłowym oraz osiedli mieszkaniowych. Zgodnie z założeniami, urządzenia te przeznaczone są do szybkiego i sprawnego odprowadzania ścieków komunalnych oraz sanitarnych, a także wód drenażowych, opadowych, odwodnieniowych i innych na większe odległości bądź podnoszenia ścieków na wyższy poziom. Przemysłowe i osiedlowe przepompownie sprawdzają się w miejscach, gdzie ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych bądź znaczna odległość od miejsca zrzutu znacząco utrudniają korzystanie z tradycyjnych systemów grawitacyjnych.

DZIAŁANIE:

Przemysłowe bądź osiedlowe przepompownie, ze względu na konieczność pracy ze znacznie większą ilością ścieków aniżeli przepompownie przydomowe, działają w oparciu o tzn. układ pompowy, wykorzystujący od jednej do kilku pomp. Nadmienić należy, iż wielkość dopływu do zbiornika pod żadnym względem nie warunkuje optymalnej pracy pomp w układzie hydraulicznym. Za stabilność i efektywność odpowiadają okresowo załączane urządzenia, osadzone w zbiorniku, a więc korpusie przepompowni. Przy przepompowniach osiedlowych przeważają układy pompowe wykorzystujące dwie pompy – głównie w układzie pracy naprzemiennej, gdzie jedna z pomp stanowi rezerwę. Podobnie jak w przypadku przepompowni przydomowych, również modele przemysłowe mają za zadanie gromadzić ścieki w specjalnych zbiornikach, a następnie – za pomocą pomp – tłoczyć je rurociągiem do kolektorów zbiorczych sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczalni.

ZALETY:

Przemysłowe oraz osiedlowe przepompownie ścieków charakteryzują się stosunkowo prostą budową oraz wysoką jakością wykonania. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim w zakresie ich eksploatacji oraz późniejszego serwisu. Niewątpliwą zaletą z punktu widzenia biznesowego jest możliwość zastosowania w układzie pompowym urządzeń dowolnego producenta (spełniającego dane normy oraz parametry), co sprzyja efektywności pracy całości. Wysoka jakość wykonania, a także zastosowanie starannie dobranych materiałów umożliwia montaż przemysłowej bądź osiedlowej przepompowni ścieków również na terenie najezdnym. Każde urządzenie dostarczane jest w pełni kompletne – w wariancie wybranym wcześniej przez Klienta. Podstawowe wyposażenie umożliwia automatyczną i bezawaryjną prace przepompowni. Obsługa prezentowanego rozwiązania nie wymaga natomiast żadnej specjalistycznej wiedzy.