Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Polityka Prywatności Roto-Aqua Group.

 

 1. Roto-Aqua Group szanuje prywatność użytkowników strony rotoaqua.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że wprowadziliśmy i przestrzegamy dokumentu „Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Stosownie do postanowień tej Polityki Administratorem Twoich danych osobowych jest Roto-Aqua Group Karolina Węsierska 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 116/15.
 4. Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować pod e-mailem: biuro@rotoaqua.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 5. Korzystając ze strony rotoaqua.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 6. Twoje dane osobowe gromadzimy:
  1. w celu prowadzenie rekrutacji na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 9. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 10. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 11. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 12. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom handlowym, serwisantom, technikom oraz innym osobom zaangażowanym w proces sprzedaży i serwisu.
 13. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe, producenci oprogramowania.
 14. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, który nie przestrzegają wymogów RODO oraz naszej polityki prywatności.
 15. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy , przedstawienia oferty handlowej.
 17. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika,
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z strony - wśród nich mogą być:

   1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
   2. Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
   3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
  3. Używamy ciasteczek, aby:

   1. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzyć anonimowe statystyki strony - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.
  4. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
  5. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  6. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  7. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić stronę rotoaqua.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  8. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronie rotoaqua.pl odnośniki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego strony - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.