Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

ZASTOSOWANIE:

Biologiczne oczyszczalnie ścieków SBR umożliwiają efektywne oczyszczanie za pośrednictwem mikroorganizmów tlenowych. Zależnie od modelu, urządzenia te znajdą zastosowanie przy gospodarstwach domowych, niewielkich wspólnotach sąsiedzkich, małych obiektach noclegowych czy też obiektach przemysłowych. Oczyszczalnie te pozwalają na ponowne użycie oczyszczonej już wody np. na potrzeby oczka wodnego lub studni chłonnej, do drenażu, a także w systemie ponadpowierzchniowego nawadniania roślin.

DZIAŁANIE:

Oczyszczalnie biologiczne działające w trybie SRB funkcjonują w oparciu o dwa dwunastogodzinne cykle. Każdy z nich następuje po sobie w ściśle określonym czasie. Całość zarządzana jest za pośrednictwem zaawansowanego technologicznie sterownika. Surowe ścieki doprowadzane są do osadnika, w którym następuje zatrzymanie części stałych. Pozbawione osadu ścieki odprowadzane są do pierwszego reaktora biologicznego zaopatrzonego w mikroorganizmy oczyszczające (osad czynny). Po wstępnym oczyszczeniu ciecz przelewa się grawitacyjnie do drugiego reaktora, w którym są dodatkowo doczyszczane. Reaktor ten wyposażony został w specjalny system recyrkulacji nadmiernego osadu czynnego, który zależnie od potrzeb, może zostać zawrócony do osadnika bądź pierwszego reaktora. Ściek z drugiego reaktora odpompowywany jest automatycznie dwa razy dziennie. Tak oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone – zależnie od preferencji Klienta – np. do ścieków wodnych, rzek, strumieni bądź rowów melioracyjnych. Co więcej, można je wykorzystać również do nawadniania roślin.

ZALETY:

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to zaawansowane technologicznie urządzenia sprzyjające efektywnemu oczyszczaniu. Ich konstrukcja pozwala na precyzyjną regulację ilości tlenu dostarczanego do obydwu reaktorów biologicznych, co przekłada się na pełną kontrolę parametrów procesu oczyszczania ścieków. Jako że prezentowane urządzenie wyposażone zostało w pompę mechaniczną, możemy sami określić odległość odbiornika od oczyszczalni. Zaletą biologicznej oczyszczalni ścieków jest mnogość rozwiązań w zakresie wykorzystania oczyszczonej już cieczy. Bez większych przeszkód możemy odprowadzić ją do drenażu, studni chłonnej bądź oczka wodnego lub do systemu ponadpowierzchniowego nawadniania roślin. Nie sposób nie wspomnieć również, że modele biologiczne charakteryzują się solidną, wytrzymałą i odporną na czynniki zewnętrzne oraz duże obciążenia konstrukcją. Niskie zużycie energii przekłada się na niewielkie koszty eksploatacji, zaś automatyczna praca gwarantuje pełną swobodę eksploatacji.