Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe wykonane z polietylenu stanową doskonałą alternatywę dla tanich, ale ciężkich i stosunkowo nietrwałych studni wykonanych z materiałów tradycyjnych.

Przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej zarówno sanitarnej jak i deszczowej, jako studnie rewizyjne, wpustowe, osadnikowe. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie studzienki wykonane z materiałów tradycyjnych, jako alternatywa dla nich.

Komory studzienek posiadają specjalnie ukształtowane gniazda służące do montażu stopni złazowych wykonanych ze stali kwasoodpornej zabezpieczonych przed możliwością poślizgu (studzienki włazowe).

Zwieńczenie studzienek, w zależności od ich lokalizacji, stanowi pokrywa polietylenowa, bądź pierścień odciążający, płyty pokrywowa i właz żeliwny klasy A, B, C lub D dla terenów przejezdnych, zależnie od klasy obciążenia.

Elementy zwieńczenia nie są częściami studzienki kanalizacyjnej, stanowią nierozłączny element i obejmują:
– pierścień odciążający,
– płytę pokrywową,
– właz żeliwny DN 600 odpowiedniej klasy /A, B, C lub D/

Zalety;

• wytrzymałość mechaniczna,
• elastyczność,
• wysoka odporność na korozję,
• odporność na agresywne ścieki,
• odporność na pęknięcia,
• niski ciężar własny,
• niska ścieralność,
• pełna szczelność,
• niski koszt produktu, oszczędności wynikające z nieużywania ciężkiego sprzętu na budowie.