Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Separatory Lamelowe

ZASTOSOWANIE:

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne bazując na procesach flotacji oraz sedymentacji. Urządzenia te sprawdzą się w miejscach narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – na parkingach, placach manewrowych, w zakładach oraz na terenach przemysłowych, w centrach logistycznych, na lotnikach, a także na drogach oraz autostradach.

DZIAŁANIE:

Zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do urządzenia przez specjalną komorę wlotową. Wielowarstwowy przepływ zanieczyszczonych wód przez specjalne filtry lamelowe prowadzi do ich oczyszczenia tj. oddzielenia zanieczyszczeń. Ścieki oczyszczone trafiają do komory odpływowej.

ZALETY:

Separatory lamelowe charakteryzują się duża wytrzymałością mechaniczną. Maksymalnie szczelne znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego. Urządzenia te mogą zostać zamontowane w dowolnym miejscu – na terenach miejskich, na drodze bądź przy wyznaczonych obiektach. Separatory lamelowe wykazują wysoką sprawność działania. Szereg testów potwierdził ich bezpieczeństwo w zakresie ewentualnego wypłukania substancji ropopochodnych przy maksymalnym przepływie. Urządzenie jest łatwe nie tylko w eksploatacji, ale również transporcie i montażu.