Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Separatory koalescencyjne

ZASTOSOWANIE:

Separatory koalescencyjne znalazły zastosowanie przy oczyszczaniu zaolejonych ścieków przemysłowych. Urządzenia te wykorzystywane są w myjniach i warsztatach samochodowych, na stacjach demontażu pojazdów, a także w miejscach, których charakter wymusza ich użycie np. na parkingach, drogach, autostradach etc.

DZIAŁANIE:

Prezentowane urządzenia bazują na zjawisku grawitacyjnego rozkładu olejów oraz wody, dodatkowo wspomagane przez zjawisko koalescencji oraz sorpcji. Na skutek filtracji i sedymentacji zawarta w ściekach tłusta zawiesina ulega osadzeniu na specjalnym materiale koalescencyjnym. Strumień ścieków ulega rozdzieleniu na substancje ropopochodne, magazynowane w separatorze oraz wodę. Lżejsze zanieczyszczenia wypływają na powierzchnie, tworząc zwartą warstwę. Niewielkie cząstki oleju mineralnego o stosunkowo niskiej sile wyporu, w trakcie przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe krople, co sprzyja ich prostemu rozdziałowi grawitacyjnemu. Odseparowane zanieczyszczenia końcowo przedostają się do zbiornika.

ZALETY:

Wysoka jakość wykonania oraz zastosowanie solidnych, wartościowych materiałów sprawia, że separatory koalescencyjne charakteryzują się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Maksymalna szczelność zapewnia bezawaryjną eksploatację urządzenia przez długi czas. Separatory te dostępne są w wersji podstawowej bądź z dodatkowym oprzyrządowaniem, zależnym od indywidualnych potrzeb wynikających z warunków instalacji.