Pon-Pt: 8:00 - 16:00

Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach drenażowych jest porównywalne do naturalnych metod zachodzących w przyrodzie.

System składa się z osadnika gnilnego jedno lub wielokomorowego (z filtrem na wylocie dla zabezpieczenia drenażu przed zamuleniem), studzienki rozdzielczej i drenażu. 

W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadu i flotacji zanieczyszczeń oraz fermentacji w warunkach beztlenowych. Podczyszczone ścieki po przejściu przez filtr odprowadzane są przez studzienkę rozdzielczą do złoża rozsączającego. 

W złożu ścieki są oczyszczane w wyniku tlenowych procesów biologicznych i chemicznych. Złoże rozsączajace może być wykonane tradycyjnie z kamyczków o frakcji 20 do 50 mm lub ze specjalnych tuneli. Tunele drenażowe posiadają odpowiednią konstrukcję zapewniającą właściwe napowietrzenie ścieków które jest niezbędne do rozwoju błony biologicznej odpowiedzialnej za właściwe oczyszczanie ścieków. 

Drenaż rozsączający wykonany przy użyciu tuneli umożliwia montaż oczyszczalni na małej powierzchni i pozwala znacząco zmniejszyć pracochłonność inwestycji. Tylko te metody umożliwiają właściwe oczyszczanie ścieków w systemach drenażowych.